Akciós csomagajánlataink

Főoldal

 

Tisztelt Tagtársaink! Tisztelt Vendégeink!

Jelenleg Üdülőszövetkezetünk zárva tart, amennyiben a nyitás lehetősége megteremtődik, tájékoztatjuk Önöket.
Minden kedves tagunknak és vendégünknek kellemes karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!
Vigyázzanak saját és szeretteik egészségére!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tisztelt Tagtársunk!
Tisztelt Vendégeink!

A koronavírus második hulláma miatt 2020. november 10-e óta zárva vagyunk. A nyitást és annak feltételeit a kormányzati döntések fogják meghatározni.

Tisztelettel: Vezetőség
 

 

 

 Tagi tájékoztató! 

Tájékoztató a COVID 19 Vírus (Koronavírus) által okozott veszélyhelyzet második ütemének fennállása alatt az üdülőszövetkezet működésére vonatkozó megváltozott és 2020. november 11. napján hatályba lépett szabályokról.

Rövid előzmények
2020. március 11.
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről
2020. április 10.
Kihirdetésre kerül a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről (testületi ülések korlátozása, tilalma, megtartásuk feltételei, bevallások, egyes kedvezmények, stb.)
2020. június 17-18.
A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény. A törvény hatályon kívül helyezi a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényt. A 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben a Kormány a veszélyhelyzetet megszünteti. A rendelet hatályon kívül helyezi a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletet is.
A Kormány a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletével Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezet be. A járványügyi készültség fenntartásának szükségességéta Kormány 3 havonta felülvizsgálja.
2020. június 18 – december 31.
A 2020. évi LVII. Törvény hatálybalépésével párhuzamosan hatályba lépett a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. Tv. is, mely a megnevezéséből adódóan tartalmaz olyan vagy hasonló rendelkezéseket is, melyek a 102/2020. (IV. 10.) Korm. sz. kormányrendeltben szerepelnek a jogi személyek és nem jogi személyiségű szervezetek vonatkozásában. (A törvény szerint „a jogi személyekre és a nem jogi személy szervezetekre a Ptk. rendelkezéseit, illetve a jogi személyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket” (tehát a lakásszövetkezetekről szóló 2004.évi CXV. Tv-t is) 2020. december 31. napjáig eltérésekkel kell alkalmazni.” Az eltérő rendelkezésekről az igazgatóság és az időközben megtartott küldöttgyűlés szabályszerűen rendelkezett! )
==========================================
Új rendelkezések
2020. november 03-11.

A Kormány 2020. november 03. napján a COVID 19 (az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány) vírushelyzet alakulására tekintette a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletével (Rendelet 1) ismételt veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött.

2020. november 10.-én megjelent és hatályba is lépett a 2020. évi CIX. törvény, mely a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szól. Ebben a törvényben az országgyűlés egyrészt rögzíti, hogy a Kormány által kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet (Rendelet 1) szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel (a továbbiakban: veszélyhelyzet) összefüggő sajátos szabályokat állapít meg, másrészt felhatalmazza a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek ( e körben a Kormány jogosult rendeletekben rendkívüli szabályozást alkotni) a hatályát a törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. A törvény azt is rögzíti, hogy a kihirdetését követő napon (2020. november 11.) lép hatályba, és a kihirdetését követő 90. napon a hatályát veszti.

A tárgyi felhatalmazás alapján a Kormány még november 10. napján elfogadta a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletet (Rendelet 2) a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről. Ez a Rendelet is hatályba lépett 2020. november 11. napján. A rendelet szabályozásának lényege az alábbi (elsődlegesen a mindenkire általánosan vonatkozó, illetve üdülőszövetkezeti tagok, alkalmazottak, tisztségviselők, használók-bérlők vonatkozásában meghatározottakat kiemelve):

a) A maszkviselési szabályok megerősítése:

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles a tömegközlekedési eszközön, illetve a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, (kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken,) tovább az az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során, valamint – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén, illetőleg a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén, az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben, valamint minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak, mindezeken kívül a vendéglátó üzletekben történő munkavégzés során illetve vendégként orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Tekintettel arra, hogy üdülőszövetkezetünk 10 000 fő feletti lakosságszámú településeken található, így elképzelhető, hogy a települési önkormányzat a maszkviselés szempontjából kijelölt körbe fogja sorolni az üdülőszövetkezet környezetét. Ezért egyrészt javasoljuk, hogy tájékozódjanak arról, hogy az önkormányzat valóban kijelölte-e az adott területet maszkviselés szempontjából kötelezettség alá eső területnek, másrészt amennyiben igen a maszkviselésre figyeljenek oda ezt szorgalmazzák, a tagok, tulajdonosok, alkalmazottak stb. körében.

Szintén fontos lehet odafigyelni, és elősegíteni a maszkviselés szabályainak betartását a mindennapi ügyintézés során. kiemelten, ha bárki az üdülőszövetkezet, területén végez tevékenységet.
A tömegközlekedési szolgáltató, üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a tömegközlekedési eszközön vagy annak helyiségben (megállóban is) tartózkodók a maszkot az előzőekben meghatározott módon viseljék.

b) A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok

Este 8 óra és reggel 5 óra között – a rendeletben meghatározott kivétellel – mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. E tekintetben az engedélyes munkavégzés céljából történő, vagy az egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal történő közterületi tartózkodásra hívjuk fel a figyelmet (kivétel, hogy kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely elhagyása, illetve a közterületen tartózkodás azzal, hogy a kutyasétáltatás során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el.)

c. A rendezvényekre, a vendéglátó üzletekre, a szálláshelyekre, a Magyar Honvédség veszélyhelyzeti közreműködésére vonatkozó előírásokat – az alábbi két kivételével - nem részletezzük, azokat a hivatalos közleményekből lehet megismerni (a jogkövetkezmények alkalmazásánál a zéró tolerancia elve érvényesül!)

Rendezvény: Jogalkalmazói értelmezés szerint a lakásszövetkezetek közgyűlései, küldöttgyűlései, igazgatósági és Fb ülései, mind magánrendezvénynek tekinthetőek, melyeket a rendelkezés alapján tilos lenne összehívni és megtartani. Ugyanakkor a Rendelet 2 azt is rögzíti, hogy a magánrendezvény abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt, tehát ezen rendelkezés alapján azokat az üléseket, melyeket feltétlenül muszáj megtartani a Rendelet2 többi szabályának a maradéktalan betartása mellett mégis meg lehet tartani, de csak akkor, ha a részt vevők (személyesen jelenlévők) száma a 10 főt nem haladja meg.

Szálláshely: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 22. és 23. pontjában meghatározott szálláshely fogalmi jogértelmezése alapján a Rendelet2-ben a jogalkotó kategorikusan megtiltja a szálláshelyen tartózkodást (tehát nem csak a szálláshely szolgáltatást, hogy a tagok részére az üdülőszövetkezet nem üzletszerű szálláshely szolgáltatást nyújt, hanem a rendelkezésre (használatba adást) bocsátást is, jogi személyiségű üdülőszövetkezet esetén pedig kétséges a használatba adást magán bérbeadásnak tekinteni, így egy esetleges ellenőrzés jelentős bírságot, – fellebbezési tiltást is ideszámítva – kellemetlen helyzetet teremthet. A szankcióra esély miatt nem lehet kockáztatni, mellőzni kell a szálláshely szolgáltatást, ideértve a szabadidős programokat is!
=====
A jogi személyiség szervezetek vonatkozásában a mai napig további szabályozás nem jelent meg, egyrészt várható ilyen szabályozás (ha megtörténik, arról hírt fogunk adni), de hangsúlyozzuk, hogy jelenleg is hatályban van a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. Tv. is, mely részletes és speciális szabályozást tartalmaz a jogi személyiségű – így a lakásszövetkezeti – szervezetekre. Erre tekintettel 2020. december 31. napjáig biztosan hatályban maradnak a most meghozott és a járványügyi készültséggel kapcsolatos tárgyévi rendelkezések, az ehhez kapcsolódó lakásszövetkezeti működést is érintő előírások.

Gyula, 2020.11.11.
Dr. Tokaji Ferenc
elnök
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Tagtársunk!

A koronavírusra való tekintettel, tagságunk védelme érdekében az üdülőszövetkezetben való tartózkodást csak azoknak tudjuk biztosítani, akik a 9/2012. számú Küldöttgyűlési határozatnak eleget tettek.
9/2012. számú Küldöttgyűlési határozat:
Küldöttgyűlés a szövetkezet takarékos gazdálkodásának és működésének biztosítása érdekében egyhangúlag jóváhagyta: az üdülési turnus megkezdése előtt minden üdülőszövetkezeti tag 90 nappal köteles bejelenteni, hogy használati jogát igénybe veszi-e.
A bejelentés elmaradását az üdülőszövetkezet a tárgy időszaki üdülésről való lemondásnak tekinti.

A fentiekről minden évben tájékoztattuk is tagjainkat a Hőforrás Híradó újságban.
Azon tagjainkat, akik a határozatnak nem tettek eleget, nem áll módunkban elhelyezni.

Vezetőség

 

 

 Tisztelt Tagjaink! Tisztelt Vendégeink!

Mivel a koronavírus fertőzések száma országszerte nő, annak érdekében, hogy a Hőforrás Üdülőszövetkezetben elkerüljük a koronavírus terjedését néhány egészséget védő intézkedést hoztunk, amely érinti a személyes kapcsolatokat, az irodai ügyintézést, a takarítást és a karbantartást is. Az intézkedésről a www.hoforrashotel.hu/Koronav%C3%ADrus+t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-m543 linkre kattintva olvashatnak. 

Továbbá újra felhívjuk figyelmüket, hogy csak egészségsen induljanak útnak a Hőforrás Üdülőszövetkezetbe.
Az egészség megóvása mindannyiunk érdeke!

 

 

 

 Tisztelt Tagjaink!

Friss tagi információk a koronavírus-járvány miatt elmaradt üdülésekkel kapcsolatban elérhető a https://www.hoforrashotel.hu/index.php?page=tagi_informaciok linkre kattintva.
Az információk bejelentkezés után láthatóvá válnak.

2020.07.09.

 

 

Tisztelt Vendégeink!

2020.06.19.-től újra engedélyezett a gyógyvizes fürdés, így a korábban megnyitott termál- strand- és gyermekmedencén kívül vendégeink használatba vehetik a gyógyvizes medencét is!

Fürdőnk nyári nyitvatartása:
2020. június hónapban 12:00-18:00 óráig,
2020. júliustól 1- augusztus 23-ig 10:00-20:00 óráig
2020. augusztus 24. - augusztus 30-ig 10:00-19:00 óráig 
2020.augusztus 31.- 2020. október 31-ig 10:00 - 18:00-ig 
Novemberi nyitvatartásunkról a későbbiekben adunk pontos tájékoztatást!

2020. augusztus 24-től 9:00-tól lehetőség van a fürdő területére belépni, a strandmedencébe úszni kívánók részére.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Strandmedencék várhatóan szeptember végig üzemel, amennyiben az időjárás kedvezően alakul a strandmedencét októberben is üzemeltetjük.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a gyógyvízben egyszerre az orvos által javasolt fürdési idő 30 perc. Az órákig tartó fürdőzés az egészséges emberek szervezetét is megterheli, ezért kérjük Önöket, hogy saját egészségük érdekében tartsák be az orovosi javaslatot!
---------------------------------------------

 

 ,,Az Üdülőszövetkezetről készített fotókat kizárólag magáncélra lehet felhasználni, bárminemű közzétételhez, megosztáshoz a Szövetkezet írásos engedélye szükséges.”

 

 

                                                                                        -------------------------------------------------

 

 

  Kövessen minket a Facebook-on is! Aktuális animációs programjainkról Facebook oldalunkon tájékozódhat! 

 

 

 

 

Gyulai szálloda a legnagyobb parkosított zöldterülettel


Szállodánk a gyulai termál fürdő, a Várfürdő közelében található szálloda. A gyulai szállodák közül egyedülállóan egy nagy parkban helyezkedik el és szintén egyedülállóan saját medencékkel rendelkezik. Egy gyermek medence, egy strandmedence és egy termálvizes medence áll a vendégek rendelkezésére Az elhelyezésre vonatkozó széleskörű kínálatában a szállodai szobákon kívül bababarát lakrészekben és főzőfülkés apartmanokban is kínál elhelyezést. Gyógyszolgáltatásokon kívül, elhelyezkedése és adottságai révén széleskörű bababarát-  és gyerekbarát szolgáltatást  is kínál. A szálloda közelében lévő  gyulai Várfürdő termálvize számos megbetegedés gyógyítására alkalmas. A gyulai  Várfürdőben nemcsak a gyógykezelésre , de a wellness  hétvégére érkezők is remekül érezhetik magukat. Wellness részlege, szauna parkja és a nemrég átadott Aqupalota élménycentruma minden korosztály igényét kielégíti.  Gyula városa a  nyugdíjas korosztály,  a gyermekes családok és a fiatalabb generáció egyaránt kedvelt célpontja.

Bemutatkozó rövidfilmünk

A Hőforrás Hotel medencéi

A város látnivalói közül a gyulai Vár, az Erkel emlékház, a Százéves cukrászda, a gyulavári Almássy-Wenckheim kastély, a Ladics ház tartalmas időtöltést kínálnak. Gyula városa egész évben tartalmas programokkal várja az ide látogatókat. Látogasson el Gyulára és foglaljon szállást kedvezményes áron szállodánkban!

Kellemes böngészést kívánunk ajánlataink között, bízva abban hogy megtalálja közöttük az Önnek leginkább megfelelőt.

Szeretettel várjuk szállodánkban! 

Mint több más honlap, a mi honlapunk is sütiket használ a felhasználói élmények teljességéért.
További információ

Engedélyezem